Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Hub!

Wie regelmatig met het openbaar vervoer reist, weet als geen ander dat reizen snel, gemakkelijk en comfortabel moet zijn. Goed nieuws! Prettig reizen kan via de hubs in Drenthe en Groningen. Een hub is een plek waar je kunt overstappen van het ene naar het andere vervoermiddel. En, waar je op een fijne manier even kunt wachten. Hoe? Met extra voorzieningen, zoals WiFi, voldoende parkeerplaatsen, een wc, een watertappunt of een kiosk.

Ontwikkeling van de hubs
Er zijn inmiddels op meer dan vijftig plekken in Groningen en Drenthe hubs. Het mooie aan de hubs is dat ze zich voortdurend blijven ontwikkelen. En bij die ontwikkelingen zijn wij vanuit Senza betrokken. In de beginfase van de ontwikkeling van de hubs heeft het OV-bureau een basis neergezet voor een communicatiestrategie die ertoe moet leiden dat er zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van het bestaan van de hubs. Bovendien moet de strategie er voor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen en partijen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de hubs. Het OV-bureau schakelde Senza in om die strategie verder op poten te zetten én te helpen bij de uitvoering ervan.  

Communicatiestrategie
In de strategie staat een heldere omschrijving van de belangrijkste stakeholders, betrokken partijen en doelgroepen, een beschrijving van benodigde activiteiten middelenmix en een plan van aanpak. Een belangrijk uitgangspunt in de strategie zijn de drie vastgestelde doelgroepen; overheden, reizigers en ondernemers. Iedere doelgroep vraagt om een eigen benaderingswijze.

Hub-toolkit
Om de overheden te betrekken bij de hubs ontwikkelden we bij Senza een special hub-toolkit. De toolkit is gevuld met allerlei hub-middelen; een zogeheten ‘inspiratieposter’, kant-en-klare teksten, wat lekkers, hub-koffiebekers, een huisstijlhandboek enzovoort. De toolkits worden vanaf begin 2020 uitgedeeld aan gemeenten in Drenthe en Groningen. Het biedt gemeenten handvaten en inspiratie om zelf aan de slag te gaan met de hubs en er zo levendige plekken van te maken.

Reizigers
Reizigers benaderen we zoveel mogelijk op de hubs zelf. De hubs zijn nog volop in ontwikkeling en er worden continu nieuwe voorzieningen aan toegevoegd. Deze ontwikkelingen grijpen we aan om verschillende (publiciteits)acties op de hubs te organiseren. Senza is hier van a tot z bij betrokken. Van het bedenken van een openingshandeling, tot aan het maken van uitnodigingen, persberichtgeving, draaiboeken en het bestellen van leuke hub-weggevers.

Ondernemers
Bij hubs denk je misschien niet direct aan lokale ondernemers, zoals een bibliotheek, een snackhuis of bijvoorbeeld de bakker om de hoek. Toch kunnen ondernemers heel goed een bijdrage leveren aan een hub. Hubs zijn namelijk de aangewezen plek om verschillende voorzieningen aan te bieden. Volop kansen dus! De projectgroep van de hubs buigt zich over het betrekken van lokale ondernemers. Ze doen dat voornamelijk middels persoonlijke communicatie. En dat werkt, want verschillende ondernemers hebben zich al gemeld!

www.reisviahub.nl
Om alle doelgroepen goed te kunnen informeren over de hubs was er een nieuwe website nodig. Ook was er behoefte aan een e-nieuwsbrief. Senza ontwikkelde de nieuwe website www.reisviahub.nl en de e-nieuwsbrief samen met Frissekom. Frissekom bouwde de website en nieuwsbrief en Senza verzorgde de teksten. Senza verzorgt ook nu nog het contentmanagement van de website en bijbehorende social media kanalen. Ook maken we regelmatig een e-nieuwsbrief.  

Signaleren
Het project van de hubs is nog lang niet ‘klaar’. De hubs blijven zich ontwikkelen en daardoor is een langdurig project. Het OV-bureau heeft daarom tot slot Senza gevraagd om voortdurend te analyseren, te luisteren naar de omgeving, relevante ontwikkelingen te signaleren en daar op in te springen waar nodig.