Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Moddercampagne Fryslân

 

In de oogsttijd is er extra landbouwverkeer op de weg te vinden. Deze voertuigen nemen soms modder mee de weg op. Vooral in combinatie met regen kan dit gladheid veroorzaken. Het is belangrijk dat andere weggebruikers daar alert op zijn. Daarom voert het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) ook dit jaar een campagne om aandacht te vragen voor de risico’s van modder op de weg. Senza organiseerde deze moddercampagne. 
 
Mevrouw Bakker, wethouder van Súdwest-Fryslân, gaf bij loonbedrijf Gebr. Buma B.V. in It Heidenskiphet startsein van de Friese campagne: ‘Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!’. Het doel van de campagne is om de inwoners van Friesland te attenderen op de risico’s en gevolgen van modder op de weg. De campagne is gericht op de overige weggebruikers, maar ook op de agrariërs en loonwerkers zelf. Zo weten de weggebruikers wat ze moeten doen als ze modder op de weg tegenkomen en weten de loonwerkers en agrariërs hoe ze moeten handelen als ze modder op de weg veroorzaken. 
 
Offline en online middelen  
Wethouder Mirjam Bakker onthulde het eerste spandoek van de campagne. Deze spandoeken hangen door de hele provincie. Ook worden buitenborden en spandoeken door verschillende gemeenten ingezet. Naast deze offline middelen is er een Friese radiospot te horen op Omrop Fryslân, zijn er online banners en wordt er online berichtgeving verspreid, die partners op hun sociale media kunnen delen. Voor de agrariërs is er verder een speciale modderfolder die onder meer verspreid wordt via het blad Nieuwe oogst, en via CUMELA Nederland en LTO. In deze folder vinden zij wat ze moeten doen als ze modder op de weg veroorzaken.  
 
Senza realiseerde deze campagne in samenwerking met Hoge Noorden Fotografie, Shootmedia, Van Ark en de genoemde partners.