Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Gedragsaanpak: fietsers verleiden de provinciale weg elders over te steken

Er wordt hard gewerkt aan een doorfietsroute tussen Winsum en Groningen. Hartstikke goed, maar omdat deze op dit moment nog niet af is ontstaan er gevaarlijke situaties op de N361. Vanuit Winsum is het aantrekkelijke, brede fietspad namelijk al wel bereikbaar voor fietsers, als zij bij de Oude Weg de provinciale weg oversteken. Dit is niet zonder risico’s: de oversteek ligt in een flauwe bocht waar auto’s 80 kilometer per uur mogen rijden. Om ongelukken te voorkomen heeft de Provincie Groningen Senza gevraagd om mee te denken over hoe (jeudige) fietsers gestimuleerd kunnen worden om deze risicovolle oversteek niet te maken, maar iets verder door te fietsen tot in Sauwerd, waar een rotonde een veilige oversteekplek biedt.

Gemiddeld fietsen er 200 fietsers per dag langs de N361 in de richting van Groningen. De helft hiervan is scholier, de andere helft betreft volwassenen, veelal forenzen. Op beide groepen heeft de nog onvoltooide doorfietsroute een grote aantrekkingskracht: het nieuwe pad is mooi breed, waardoor schooljeugd hier makkelijker gezellig naast elkaar kan fietsen en forenzen sneller hun weg kunnen vervolgen. Deze aantrekkingskracht is zodanig groot dat velen het risico dat komt kijken bij het oversteken bij de Oude Weg voor lief nemen.

Goed bezig!
We hebben een gecombineerde aanpak voorgesteld, waaronder het verhogen van de risicoperceptie van fietsers. Zo prijkt er op het fietspad, pal voor de oversteek naar de Oude Weg, nu een rood witte gevarendriehoek. Ook is er naast het fietspad een bord geplaatst dat fietsers erop attendeert dat ze bij het oversteken van de provinciale weg op deze plek niet goed opvallen voor automobilisten. In plaats daarvan worden ze aangemoedigd door te fietsen tot de rotonde in Sauwerd, waar een ander bord met de tekst “Goed bezig!” is geplaatst.

Naast het verhogen van de risicoperceptie maken we rechtdoor fietsen de standaard. Door middel van grote pijlen op het fietspad worden fietsers onbewust gestimuleerd om rechtdoor te fietsen in plaats van af te slaan en over te steken naar de Oude Weg. Op een aantal dagen werden deze visuele uitingen bijgestaan door een verkeersregelaar, die fietsers vroeg om er voortaan voor te kiezen door te fietsen tot de veilige oversteekplaats in Sauwerd. Om zijn boodschap meer exposure te geven, interviewden wij hem voor een redactioneel artikel dat in verschillende regionale en lokale media werd gepubliceerd.  

Het vervolg
Op dit moment zijn we druk bezig met het ontwikkelen van aanvullende uitingen en acties. Zo zullen we de komende tijd fietsers blijven stimuleren om de doorfietsroute op een veilige manier te bereiken.