Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Kalm aan, vlot verder op de N34, de N381 en de N391

Misschien heb je ze al zien hangen: de spandoeken met het motto ‘Kalm aan, vlot verder’ die sinds december 2020 langs de N34, de N381 en de N391 in Drenthe hangen. In opdracht van de provincie Drenthe vernieuwden we de mottoborden en ontwikkelden we een ondersteunende campagne. Het doel? Gebruikers van deze drie provinciale wegen er op attent maken dat rustig rijden zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer. En dat brengt iedereen vlot verder, is het motto.

De verkeers(on)veiligheid op de N34 heeft al jarenlang de aandacht van de provincie Drenthe. Daarom werd al in 2017 gestart met een verkeerscampagne op de N34, onder andere aan de hand van mottoborden langs de kant van de weg die we vanuit Senza Communicatie ontwikkelden. Deze mottoborden waren nu toe aan vernieuwing. De provincie Drenthe schakelde ons in om de campagne te vernieuwen én deze uit te breiden naar twee provinciale wegen, de N381 en de N391. Uit analyses bleek namelijk dat op deze twee provinciale wegen vergelijkbare problematiek speelde als op de N34.

Kalm aan, vlot verder
In 2017 ontwikkelden we vanuit Senza Communicatie mottoborden voor de N34 met verschillende boodschappen. Het concept bedachten we onder andere samen met een verkeerspsycholoog. Iedere boodschap sloot naadloos aan op de problematiek die speelt op het weggedeelte. We besloten dit concept niet aan te passen, maar wel na te denken over een overkoepelende boodschap die de verschillende borden met elkaar zou verbinden. Uitgebreide analyses en twee inspirerende brainstormsessies later kwamen we tot de pay-off ‘Kalm aan, vlot verder’.

Alleen het plaatsen van spandoeken langs de weg is niet genoeg om tot gedragsverandering te komen. Daarom ontwikkelen we een actieplan, waarin we de campagne ‘Kalm aan, vlot verder’ uitwerken. Alles met het doel het aantal ongevallen op de provinciale wegen te verminderen door weggebruikers bewust te maken, te informeren en een handelingsperspectief te bieden.

Nulmeting
Om inzicht te krijgen in het effect van de campagne, werd Senza Communicatie gevraagd om de ervaren verkeers(on)veiligheid op de wegen te monitoren. Dit gebeurt in drie stappen: een nulmeting en twee effectmetingen. De speciaal hiervoor ontwikkelde nulmeting is inmiddels verspreid en werd door ruim 1.600 verkeersdeelnemers ingevuld. Dit leverde een schat aan informatie op, die wordt meegenomen in de campagne die de komende maanden uitgerold gaat worden.

Uitrol van de campagne
Na het ontwikkelen van de mottoborden en de nulmeting onder weggebruikers, nemen we vanuit Senza Communicatie ook de uitvoering van de campagne voor onze rekening. Achter de schermen werken we nu hard aan het maken van impactvolle content. Wordt vervolgd dus.