Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Snelheidsproject Roswinkel

Tijdens een snelheidscontrole in Roswinkel op 21 mei 2019 bleek 38 procent van de weggebruikers te hard te rijden. Leerlingen van OBS de Dreske hielpen de politie, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Plaatselijk Belang Roswinkel bij de controle. Tussen 11.00 uur en 12.00 uur hebben ze met een lasergun de snelheid gemeten van alle weggebruikers die langsreden.

Tijdens de controle werden in totaal 69 weggebruikers staande gehouden. 38 procent van hen, 26 weggebruikers, reed te hard. De hoogst gemeten snelheid was 45 km/uur, terwijl de toegestane snelheid 30 km/uur is. Wie te hard reed, kreeg voor deze keer een waarschuwing. Daarnaast verzochten de leerlingen de weggebruikers om rustig aan te doen in het dorp. Ook deelden ze pennen uit met de boodschap ‘Check je snelheid’.  

Plaatselijk Belang Roswinkel presenteerde de nieuwe controleresultaten op de snelheidsthermometers die bij de in- en uitgang van het dorp staan. Op de thermometers wordt bijgehouden hoeveel procent van de weggebruikers te hard rijdt in Roswinkel. Eerder dit jaar konden de dorpelingen tevreden kijken naar een overtrederspercentage van slechts 20 procent. Helaas moet de thermometer nu op 38 procent worden gezet.

Gezamenlijke aanpak

De snelheidscontrole is onderdeel van de snelheidsaanpak in Roswinkel. Plaatselijk Belang Roswinkel werkt sinds vorig jaar samen met Veilig Verkeer Nederland, de politie, OBS de Dreske, gemeente Emmen en provincie Drenthe om het aantal hardrijders in het dorp tegen te gaan. Weggebruikers rijden geregeld te hard in Roswinkel. Dat is gevaarlijk en het leidt bovendien tot onveiligheidsgevoelens bij dorpsbewoners. De acties bleken helaas niet voldoende en daarom organiseert de politie nog regelmatig snelheidscontroles. 

Onze rol

Senza Communicatie is betrokken bij de actie om mee te denken over alternatieven waarmee het rijgedrag in het dorp kan worden beïnvloed. We gaan daarvoor diepgaand doelgroeponderzoek doen en interviews houden met hardrijders om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van hun gedrag. Daarnaast ondersteunen we de partijen bij de publiciteit rondom de acties.