Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Spandoeken langs N34 verleiden weggebruikers tot veilig rijgedrag

Veel mensen denken bij het communicatievak als eerst aan zaken als folders, websites en publiciteit. Middelen die we bij Senza ook realiseren. Vaak om voorlichting te geven over maatschappelijke thema’s, zoals verkeersveiligheid. Maar wist u dat gedragsbeïnvloeding hier ook een belangrijke rol in speelt? Want, hoe zorg je ervoor dat weggebruikers zich veiliger gaan gedragen in het verkeer? We hielden ons er de afgelopen maanden mee bezig in opdracht van provincie Drenthe.

Provincie Drenthe schakelde Senza in voor een campagne met als doel de verkeersveiligheid op de provinciale weg N34 van De Punt tot aan Coevorden te verbeteren. Er ontstaan namelijk regelmatig onveilige situaties op deze weg doordat mensen er keren, gevaarlijk inhalen of met andere dingen bezig zijn achter het stuur.

Samenwerking

We adviseerden de provincie om weggebruikers, terwijl ze over de N34 rijden, aan te spreken op hun rijgedrag. Bijvoorbeeld door mottoborden langs de weg te plaatsen. De provincie koos voor spandoeken die eenvoudig vervangen kunnen worden met een nieuw motto. Met onze ervaring en expertise op het gebied van verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding kwamen we een heel eind. Toch realiseerden we ons ook dat wij de klus niet in ons eentje konden klaren. We schakelden daarom ook gedragspsycholoog Ruud van Breda van D&B en vormgever Rob Pentinga in.   

Gedragsbeïnvloeding

Tijdens onze sparsessies dachten we samen na over de toon, de boodschap en bijpassend beeld. Om over gewenst gedrag te communiceren was het belangrijk om in tekst en beeld heel concreet een handelingsperspectief te bieden met daarbij beeld dat een gewenste associatie oproept. Dat wil zeggen dat voor weggebruikers direct duidelijk moet zijn welke handeling er van hen verwacht wordt: gewenst gedrag. Dus, als je wil dat mensen niet keren op de weg, moet je in tekst en beeld concreet aangeven wat iemand moet doen als hij fout is gereden. Of, als je wil dat mensen zich niet laten afleiden, concreet maken wat je wél wat ze verwacht: hun ogen op de weg houden. De uitdaging daarbij was natuurlijk zelf ook te zorgen voor spandoeken die niet te veel afleiden en in één oogopslag te begrijpen zijn.

Andere middelen

We vroegen Studio Rob Pentinga de ontwerpen uit te werken en vroegen de gedragspsycholoog en opdrachtgever mee te kijken. . De motto’s zijn inmiddels langs de weg te zien. Daarmee is de campagne niet voltooid. De komende tijd zetten we ook andere middelen in om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid op de N34, zoals publieke schermen, online advertenties en acties langs en in de buurt van de N34. We zoeken daarbij de samenwerking met de politie die controles gaat houden.