Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Communicatiestrategie Kredietbank Midden-Groningen

Inwoners die financiële problemen of schulden hebben; ingewikkelde problematiek voor veel gemeentelijke overheden. Want hoe beweeg je mensen met financiële problemen om hulp te vragen? En hoe weten ze dat ze bij jou aan het juiste adres zijn? De Kredietbank Midden-Groningen, onderdeel van de gemeente Midden-Groningen, wil graag werken aan haar imago en bekender raken bij de inwoners van deze gemeente. Ze schakelden Senza in om hiervoor een communicatiestrategie te ontwikkelen.

De Kredietbank ontwikkelde al vele acties en communicatiemiddelen om in een vroeg stadium in contact te komen met inwoners van de gemeente Midden-Groningen die het financieel moeilijk hebben. Mooie, maar losse initiatieven die niet verbonden werden door een eenduidige basis en een gedegen plan. Het ontwikkelen van een communicatieplan als basis voor deze campagnes en acties; daar lopen we bij Senza wel warm voor.

De klant centraal
De Kredietbank is er voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen die financiële problemen hebben. Maar wie zijn dat eigenlijk? We brachten de klant van de Kredietbank in kaart door in gesprek te gaan met deze klanten en met de Kredietbank zelf, maar ook door deskresearch te doen. Daarnaast analyseerden we de huidige communicatie, om zo een goed totaalbeeld te krijgen van de problematiek.

Strategische keuzes
Deze inhoudelijk analyse leidt tot een aantal strategische vragen. Want in hoeverre kan de Kredietbank haar eigen communicatiekoers bepalen, naast de koers van de gemeente Midden-Groningen? En is er misschien ruimte voor een andere naam? De antwoorden op deze vragen vormen uiteindelijk de basis voor de communicatiestrategie, maar hiervoor moeten we eerst met elkaar in gesprek. Dit gesprek voeren we niet alleen met de Kredietbank, maar ook met de communicatieafdeling van de gemeente Midden-Groningen. Met elkaar komen we tot waardevolle, richtinggevende antwoorden.

Actieplan
De strategische richting vertalen we naar een concreet actieplan. We formuleren verschillende communicatielijnen die we zien voor de Kredietbank en stellen per communicatielijn een mix van communicatiemiddelen voor. Van online communicatie met jongeren tot traditionele communicatie met hulpverleners in de gemeente; alles vanuit een eenduidige basis. Want juist daarin ligt de kracht van communicatie.