Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Doortrappen Fryslân

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân wil oudere inwoners van Fryslân stimuleren om vaker en met plezier te fietsen. Fietsen draagt namelijk bij aan de gezondheid, sociale contacten en mobiliteit van oudere inwoners. Het Rijk heeft voor deze doelstelling het programma Doortrappen ontwikkeld. Het ROF, de achttien Friese gemeenten en een aantal uitvoerende partijen zoals de Fietsschool van de Fietsersbond rollen het project samen uit in Fryslân. Dat doen ze door het ontwikkelen en organiseren van verschillende, leuke fietsactiviteiten voor senioren. Ook ontwikkelen ze zogeheten ‘Doortraproutes’. Nu de samenwerking van de betrokken partijen steeds meer inhoud krijgt, heeft het ROF de behoefte om het merk Doortrappen in Fryslân verder te gaan laden. Het ROF schakelde Senza in om hier advies over te geven.   

Voordat we aan de slag gingen, diepten we de vraag van het ROF nog wat verder uit. We brachten de precieze wensen en behoeften in kaart en concludeerden dat Doortrappen Fryslân nog niet beschikte over een eigen merkidentiteit. Zaak dus om die te bepalen.   

Bureauonderzoek 
Allereerst doken we dieper in de Doortrap-materie. We onderzochten wie de (Friese) doelgroep is, waar de doelgroep zich bevindt, waar Friese senioren zich mee bezighouden, welke informatiebehoeften ze hebben en welke media-kanalen ze gebruiken. Ook bekeken we hoe Doortrappen Fryslân zich onderscheidt ten opzichte van ander, vergelijkbaar aanbod. We namen interviews af bij Friese senioren en analyseerden landelijke onderzoeken van Doortrappen.  

Merkhuis bouwen 
Om de beoogde merkidentiteit te bepalen, gingen we in gesprek met de opdrachtgever. In twee sessies vroegen we hen het hemd van het lijf om erachter te komen wat de kracht is van Doortrappen Fryslân. Wat maakt het (Friese) Doortrappenprogramma zo bijzonder, waar blinkt het in uit? Waar zijn nog ontwikkelmogelijkheden en waar liggen de ambities? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen formuleerden we de merkovertuiging, merkbelofte en merkwaarden van Doortrappen Fryslân. Of terwijl: het merkhuis.    

Doortrappen zichtbaar maken 
In de laatste stap gaven we het ROF concrete adviezen mee over hoe ze de positionering van Doortrappen Fryslân konden vertalen naar verschijningsvormen en -plaatsen. We bepaalden de communicatiedoelstellingen, boodschap(pen), tone of voice, strategie en middelenmix. Alles in lijn met de (karaktervolle) positionering van Doortrappen Fryslân. Daadkrachtig, bewust, laagdrempelig, enthousiast en samen. Want, alleen zo krijg je Friese senioren met plezier op de fiets.