Wij maken op onze website gebruik van cookies voor Google Analytics en AddThis (Social Media). Hiervoor hebben wij uw toestemming nodig. Meer informatie kunt u hier lezen.

Accepteer

Weiger

Moddercampagne

In de oogsttijd is er extra landbouwverkeer op de weg te vinden. Dat zorgt voor meer modder op de weg. Bij regen ontstaat er de kans op slipgevaar voor medeweggebruikers. Het is belangrijk om daar alert op te zijn. Daarom is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân (ROVF) een campagne gestart om aandacht te vragen voor de risico’s van modder op de weg. Senza organiseerde deze verkeersveiligheidscampagne.

Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!

Wethouder Bekkema van Franekeradeel gaf op de jaarmarkt op de Agrarische Dagen in Franeker het startsein van de Friese campagne: ‘Oogsttijd! Pas op, modder op de weg!’. Het doel van de campagne is om de inwoners van Friesland te attenderen op de risico’s en gevolgen van modder op de weg. De campagne is gericht op de overige weggebruikers, maar ook op de agrariërs en loonwerkers zelf. Zo weten de weggebruikers wat ze moeten doen als ze modder op de weg tegenkomen en weten de loonwerkers en agrariërs hoe ze moeten handelen als ze modder op de weg veroorzaken.

Spandoeken, affiches en advertenties

Na het startsein in Franeker wordt de campagne verder doorgezet. Zo zetten verschillende gemeenten spandoeken, affiches en advertenties in, die door Senza zijn verzorgd. Deze affiches zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Fries, evenals de spandoeken. Daardoor spreekt de boodschap elke weggebruiker aan. Ook zijn er radio- en tv-spots in het Fries, die worden uitgezonden bij Omrop Fryslân en is er online reclame. Voor de agrariërs is er een speciale folder die onder meer verspreid wordt via CUMELA Nederland en LTO, zodat ze weten wat te doen als ze modder op de weg veroorzaken. Een voorbeeld daarvan is het plaatsen van een modderbord, om de andere weggebruikers te waarschuwen. Verder verzorgde Senza kopij voor de gemeenten en schreven een redactioneel artikel in samenwerking met Politie Noord-Nederland. Daarnaast nam Senza ook de online campagne voor haar rekening en verspreidde ze het nieuws over de moddercampagne door het opstellen en verspreiden van persberichten.

Senza realiseerde deze campagne in samenwerking met: Studio Rob Pentinga, Henx Fotografie, Shootmedia en de genoemde partners. 

Groningen

Ook voor de provincie Groningen voerden we deze campagne jarenlang. Derk Bosscher, boer én voormalig RTV Noord weerman, kent de risico’s die modder op de weg met zich meebrengt van dichtbij. Hij werkte graag mee aan de radiospot. In die spot vraagt Derk Bosscher aan de weggebruiker om alert te zijn op modder en rustig te rijden. De radiospot werd door Senza ontwikkeld in opdracht van provincie Groningen. Voor boeren in Groningen ontwikkelden we de zogeheten modderfolder. De folder is door de provincie Groningen aan de Groninger gemeenten beschikbaar gesteld.